Sme takí živí a zdraví ako je živá a zdravá strava, ktorou sa živíme a uzdravujeme, pretože naše fyzické telá pozostávajú z toho, čo dýchame, pijeme a jeme - z ničoho iného.

Jedávate zvieratá?

Som mäsožravec (5701 | 24%)
Občas áno (5541 | 24%)
Som vegetarián (6943 | 29%)
Som vegán (5494 | 23%)

Čo nemáme vedieť

The cure for cancer will not be found under the microscope, it's on the dinner-plate.
Biochemist Paul Stitt
 
PREKLAD: 'Liek na rakovinu nenájdeme pod mikroskopom, lebo je na tanieri'. Biochemik Paul Stitt.
KAMPAŇ ZA PRAVDU V MEDICíNE PROSÍ VÁŽENÝCH ČITATEĽOV TEJTO STRÁNKY O JEJ ŠÍRENIE MEDZI ZNÁMYMI A PRIATEĽMI.
 
Z A U J Í M A V O S T I 
 
 
 
In 1976 in Bogota, Colombia, doctors went on strike during a 52-day period. The death rate went down 35% during that time. In Los Angeles in 1976, doctors went on strike to protest increasing costs of malpractice insurance. The death rate decreased by 18%. When the strike ended, the death rate returned to prestrike proportions. In Israel in 1973, during a month-long strike, the death rate dropped 50%. The last time the death rate had been that low was when there was a doctors's strike 20 years before.
Confessions of a Medical Heretic, Robert S. Mendelsohn, M.D.
 PREKLAD: V roku 1976 štrajkovali lekári v Bogote v Kolumbii počas 52 dní. Počet úmrtí vtedy klesol o 35%. V roku 1976 v Los Angeles štrajkovali lekári kvôli poisťovacím poplatkom. Počet úmrti poklesol o 18%. Hneď po ukončení štrajku sa percento úmrtnosti vrátilo na pôvodné hodnoty. V Izraeli v roku 1973 lekári štrajkovali jeden mesiac, pričom úmrtnosť klesla o neuveriteľných 50%. Predtým sa tak stalo počas štrajku 20 rokov skôr.
*** 
 
Videl som hlúposť liečby múdrosťou konvenčnej medicíny. Videl som pacientov s rakovinou hrubého čreva, ako boli kŕmeni bielym chlebom. Videl som deti s leukémiou, ktorým bolo podávané mlieko a sladkosti. Videl som, ako sú deti v školách krmené čipsami a coca-colou, a potom som videl ich zvratky na školskej lavici. Potom som videl tie isté deti, ako sú dávkované liekmi proti hyperaktivite.
Videl som pacientov, ktorých lekári nechali dva týždne na nemocničnom lôžku bez toho, aby mali stolicu. Videl som pacientov, ktorým bolo povedané, že majú 6 mesiacov života a žili 60 mesiacov. Videl som pacientov, ktorí vďaka prírodným metódam prekonali tie najtažšie choroby, na ktorých sa nakoniec vlastný lekár vykričal, že odmietli jeho liečbu a použili prírodnú.
Videl som batoľatá vypľúvať umelo pripravené mlieka, zatiaľ čo ich matkam bolo lekárom povedané, aby viac nekojili. Videl som lepšie ingrediencie v potrave psa, ako v potrave pacienta v nemocnici, alebo v potrave deti v školách. Videl som dosť.
Dr Andrew Saul, www.doctoryourself.com  
*** 
Centrum pre rakovinu McGill v USA rozposlalo dotazníky lekárom a onkológom predpisujúcim chemoterapie. Jednou z otázok bola: “Ktorú z nasledujúcich protokolov chemoterapie by ste využil, ak by vám bola diagnostikovaná rakovina?” Namiesto zaškrtnutia jednej alebo viacerých možností, 64 z 79 lekárov by chemoterapiu absolútne odmietlo a to hlavne kôli jej nefektívnosti a toxicite. Zdroj:
***
The Lancet (August 4, 2005) reports that children with leukaemia benefit more from cell transplantation from a relative than they do from chemotherapy.  5-year survival rises from 40.6 per cent in chemotherapy to 56.7 per cent in stem cell transplantation. 
PREKLAD: Žurnál Lancet (August, 2005) priniesol výsledky prieskumov, ktoré ukázali, že deti s leukémiou majú väčšiu nádej na prežitie pri použiti transplantácie kmeňových buniek (56.7%), ako pri použiti samostatnej chemoterapie (40.6%) 
Poznámka Kampane: Je záhadou, prčo niektoré detské onkologicke kliniky propagujú 70 % úspešnosť pri liečbe detí s leukémiou.
***
 
If I contracted cancer, I would never go to a standard cancer treatment centre. Cancer victims who live far from such centres have a chance. Professor Georges Mathé, French cancer specialist 
Preklad: Ak by som ja ochorel na rakovinu, nikdy by som nevstúpil do konvenčného centra pre liečbu rakovín. Ľudia, ktorí sa vyhýbajú takýmto centrám, majú väčšiu nádej. Professor Georges Mathé, Francuzsky onkológ.
***
 
Dr. James R. Shannon, former director of the National institute of health declared, "the only safe vaccine is one that is never used." 
Preklad: Dr James R. Shannon, ex-riaditeľ Národného Inštitútu Zdravia deklaroval, že: Jediná bezpečná vakcína je tá, ktorá sa nikdy nepoužije’.
 *** 
 
As a retired physician, I can honestly say that unless you are in a serious accident, YOUR BEST CHANCE OF LIVING TO A RIPE OLD AGE IS TO AVOID DOCTORS AND HOSPITALS AND LEARN NUTRITION, HERBAL MEDICINE AND OTHER FORMS OF NATURAL MEDICINE. Almost all drugs are toxic and are designed only to treat symptoms and not to cure anyone. Most surgery is unnecessary. In short, our mainstream medical system is hopelessly inept and/or corrupt. THE TREATMENT OF CANCER AND DEGENERATIVE DISEASES IS A NATIONAL SCANDAL. The sooner you learn this, the better off you will be.
Dr. Allan Greenberg on December 2002 
Preklad: Ako lekár na dôchodku, môžem z čistým svedomím prehlásiť, že ak ste len neutrpeli úraz, vaša najväčšia nádej dožiť sa dlhovekosti je vyhýbať sa lekárom a nemocniciam a zamerať sa na výživu, bylinnú medicínu a iné formy prirodzenej medicíny. Takmer všetky lieky sú toxické, len zakrývajú symptómy, ale neliečia. Väčšina operácii nie je potrebná. V krátkosti, medicína je beznádejne skorumpovaná. Liečba nádorov a iných degeneratívnych ochorení je národným škandálom. Čím skôr toto pochopíte, tým lepšie.
***
 
"What you must understand, is that we know so little about how the body works."
Sir David Weatherall, Regius professor of medicine at Oxford University and head of the Institute of Molecular Medicine, to a Stanford University professor who healed himself of one of the most lethal cancers known using natural means.

 
PREKLAD: 'Musíte pochopiť, že vieme tak málo o tom, ako funguje telo'.
Sir David Weatherall, professor medíciny na Oxforde a hlava Inštitútu molekulárnej mediciny na univerzite Sanford, ktorý sam seba vyliečil z veľmi smrteľnej rakoviny, použijúc prostriedky prírody.
 *** 
 
About 90% of the patients who visit doctors have conditions that will either improve on their own or that are out of reach of modern medicine's ability to solve.
New England J. of Medicine, Feb 7, 1991

 
PREKLAD: 'Asi 90% pacientov navševujúcich lekárov tŕpia problémamy, ktoré sú schopné napraviť sa samé, alebo sú za dosahom modernej medicíny'. New England J. of Medicine, Feb 7, 1991
***
 
Iatrogenic diseases, generally defined as diseases that result from a physician's action or in response to a drug, are believed to be a major problem in terms of morbidity and hospital expense.Journal of the American Medical Association (JAMA), Dec. 12, 1980 
PREKLAD: 'Iatrogenické choroby (choroby po zásahu lekárov či reakcií na lieky), sú hlavnou príčinou úmrtnosti a zdravotnických nákladov'. AMERICKÁ LEKÁRSKA ASOCIÁCIA, 1980.
 *** 
 
The cure for cancer will not be found under the microscope, it's on the dinner-plate.
Biochemist Paul Stitt

 
PREKLAD: 'Liek na rakovinu nenájdeme pod mikroskopom, lebo je na tanieri'. Biochemik Paul Stitt.
***  
 
In 1982, the National Research Council released a technical report, Diet, Nutrition, and Cancer, showing that diet was probably the greatest single factor in the epidemic of cancer.
Dr. Neal Barnard, M.D. in Foods Can Save Your Life

 
PREKLAD: 'V r 1982 Národný Výskumný Ústav (USA) vydal správu 'Diéta, Výživa a Nádor', potvrdzujúcu ze výživa je pravdepodobne najväčším samostatným faktorom pri epidémii rakoviny'.
***   
 
The growth of cancer cells is initiated by a relative lack of oxygen. Cancer cannot live in an oxygen-rich environment.
Dr. Otto Warburg, twice Nobel Laureate, Nobel prize in 1931 for discovering the cause of cancer. 
PREKLAD: Rast nádorovej bunky sa začína relatívnym nedostatkom kyslíka. Rakovina nemôže žiť v prostredí bohatom na kyslík.
Dr. Otto Warburg, dvojnásobný laureát Nobelovej ceny a nositeľ Nobelovej ceny za objavenie príčinnosti rakoviny.
***  
 
Our current estimate is that about 75% of the current annual incidence of breast cancer in is being caused by earlier ionizing radiation, primarily from medical sources.
John W. Goffman, M.D., Ph.D., Committee for Nuclear Responsibility, in Preventing Breast Cancer: The Story of a Major, Proven, Preventable Cause of This Disease, 1995 
PREKLAD: Najnovši odhad je, že asi 75 percent nádorov prsnika je spôsobených predošlou ionizovanou radiáciou hlavne zo zdravotnickych zdrojov (mamografy a iné).
***  
 
The medical orthodoxy resisted vitamin C as a cure for scurvy for over 200 years…   … now all over the world countless people have been restored to health using naturopathic, yet they have been ruthlessly suppressed in order to protect the vested interests of the cancer mega-industry. British Anti-Vivisection Association 
PREKLAD: ‘Zdravotnícka ortodoxia bránila liečbu skorbutu vitamínom C počas 200 rokov… … teraz, vo svete sa nespočetné množstvo ľudí zotavuje z rakoviny pomocou prírodnej medicíny, ale sú vysmiatí, aby sa zachovali záujmy rakovinoveho megapriemyslu’. British Anti-Vivisection Association
29.03.2008 21:27:59
lubicadom
Sme ako ryba, ktorá hľadá oceán, a nikde ho nenachádza.
Všade vidí len vodu... Mahátma Gándhí...
Pravda vás nemá zapotřebí přesvědčovat.... má spoustu času a čeká, než si ji pro sebe objevíte..
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one